วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ข้อปฏิบัติในการระวังจิตไม่ให้คิดชั่ว(ปกิณกะธรรม ๙ ธ.ค. ๕๙)

๙ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมข้อปฏิบัติในการระวังจิตไม่ให้คิดชั่ว
591209_04_ปกิณกะธรรมข้อปฏิบัติในการระวังจิตไม่ให้คิดชั่ว.mp3