วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๔ ธ.ค. ๕๙)

๔ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591204_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3