วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พึงรักษากำลังใจในการทำความดี(ปกิณกะธรรม ๖ ธ.ค. ๕๙)

๖ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพึงรักษากำลังใจในการทำความดี
591206_05_ปกิณกะธรรมพึงรักษากำลังใจในการทำความดี.mp3