วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การตั้งจิตในการหล่อพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๔ ธ.ค. ๕๙)

๔ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตในการหล่อพระพุทธเจ้า
591204_08_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตในการหล่อพระพุทธเจ้า.mp3