วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การทำความดีเพื่อส่วนรวมต้องใคร่ครวญให้รอบคอบ(ปกิณกะธรรม ๑๐ ธ.ค. ๕๙)

๑๐ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการทำความดีเพื่อส่วนรวมต้องใคร่ครวญให้รอบคอบ
591210_05_ปกิณกะธรรมการทำความดีเพื่อส่วนรวมต้องใคร่ครวญให้รอบคอบ.mp3