วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559

โอวาทแด่ผู้บวช(ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๕๙)

๕ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมโอวาทแด่ผู้บวช
591205_07_ปกิณกะธรรมโอวาทแด่ผู้บวช.mp3