วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ปฏิบัติทาน ศีล ภาวนาเป็นปรมัตถบารมี(ปกิณกะธรรม ๒๔ ธ.ค. ๕๙)

๒๔ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมปฏิบัติทาน ศีล ภาวนาเป็นปรมัตถบารมี
591224_07_ปกิณกะธรรมปฏิบัติทานศีลภาวนาเป็นปรมัตถบารมี.mp3