วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ความรู้ยิ่งของพระนำไปสู่มรรคผล(เทศน์ ๖ ธ.ค. ๕๙)

๖ ธ.ค. ๕๙-เทศน์ความรู้ยิ่งของพระนำไปสู่มรรคผล
591206_03_เทศน์ความรู้ยิ่งของพระนำไปสู่มรรคผล.mp3