วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๓ ธ.ค. ๕๙)

๓ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591203_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3