วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การถวายทานในพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๑๗ ธ.ค. ๕๙)

๑๗ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการถวายทานในพระศาสนา
591217_04_ปกิณกะธรรมการถวายทานในพระศาสนา.mp3