วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๕ ธ.ค. ๕๙)

๒๕ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591225_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3