วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๑ ธ.ค. ๕๙)

๑๑ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591210_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3