วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ธรรมทานชนะทานทั้งปวง(เทศน์ ๓ ธ.ค. ๕๙)

๓ ธ.ค. ๕๙-เทศน์ธรรมทานชนะทานทั้งปวง
591203_03_เทศน์ธรรมทานชนะทานทั้งปวง.mp3