วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

๑๗ ธ.ค. ๕๙-พระเมตตาพร
591217_07_พระเมตตาพร.mp3