วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ระงับอารมณ์ฟุ้งด้วยการใคร่ครวญความจริงตามพระด้วยอารมณ์สงบ(กรรมฐาน ๑๗ ธ.ค. ๕๙)

๑๗ ธ.ค. ๕๙-กรรมฐานระงับอารมณ์ฟุ้งด้วยการใคร่ครวญความจริงตามพระด้วยอารมณ์สงบ
591217_05_กรรมฐานระงับอารมณ์ฟุ้งด้วยการใคร่ครวญความจริงตามพระด้วยอารมณ์สงบ.mp3