วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บวงสรวงยกฉัตรบูชาพระพุทธเจ้า ณ วัดดาวดึงษาราม(ปกิณกะธรรม ๙ ธ.ค. ๕๙)

๙ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมบวงสรวงยกฉัตรบูชาพระพุทธเจ้า ณ วัดดาวดึงษาราม
591209_01_ปกิณกะธรรมบวงสรวงยกฉัตรบูชาพระพุทธเจ้าณวัดดาวดึงษาราม.mp3