วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การวางอารมณ์ของคนเป็นหนี้(ปกิณกะธรรม ๒๓ ธ.ค. ๕๙)

๒๓ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ของคนเป็นหนี้
591223_01_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ของคนเป็นหนี้.mp3