วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๔ ธ.ค. ๕๙)

๒๔ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591224_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3