วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559

อย่าเพ่งโทษโจทย์ความผิดผู้อื่น(กรรมฐาน ๔ ธ.ค. ๕๙)

๔ ธ.ค. ๕๙-กรรมฐานอย่าเพ่งโทษโจทย์ความผิดผู้อื่น
591204_06_กรรมฐานอย่าเพ่งโทษโจทย์ความผิดผู้อื่น.mp3