วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การทำความดีด้วยจิตอันเป็นสุข(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๕๙)

๓๑ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการทำความดีด้วยจิตอันเป็นสุข
591231_04_ปกิณกะธรรมการทำความดีด้วยจิตอันเป็นสุข.mp3