วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๖ ธ.ค. ๕๙)

๖ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591206_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3