วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เพียรทำความดีให้ต่อเนื่องเป็นอารมณ์(กรรมฐาน ๓๑ ธ.ค. ๕๙)

๓๑ ธ.ค. ๕๙-กรรมฐานเพียรทำความดีให้ต่อเนื่องเป็นอารมณ์
591231_05_กรรมฐานเพียรทำความดีให้ต่อเนื่องเป็นอารมณ์.mp3