วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ความตั้งใจในการหล่อพระ(ปกิณกะธรรม ๓ ธ.ค. ๕๙)

๓ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความตั้งใจในการหล่อพระ
591203_08_ปกิณกะธรรมความตั้งใจในการหล่อพระ.mp3