วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ข้อปฏิบัติในการเข้าธุดงควัตร(ปกิณกะธรรม ๑๑ ธ.ค. ๕๙)

๑๑ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมข้อปฏิบัติในการเข้าธุดงควัตร
591211_07_ปกิณกะธรรมข้อปฏิบัติในการเข้าธุดงควัตร.mp3