วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การตั้งใจทำความดีเป็นปรมัตถบารมี(ปกิณกะธรรม ๙ ธ.ค. ๕๙)

๙ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการตั้งใจทำความดีเป็นปรมัตถบารมี
591209_03_ปกิณกะธรรมการตั้งใจทำความดีเป็นปรมัตถบารมี.mp3