วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เมตตาบารมี(กรรมฐาน ๕ ธ.ค. ๕๙)

๕ ธ.ค. ๕๙-กรรมฐานเมตตาบารมี
591205_05_กรรมฐานเมตตาบารมี.mp3