วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การปฏิบัติเพื่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๔ ธ.ค. ๕๙)

๒๔ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติเพื่อมรรคผล
591224_08_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติเพื่อมรรคผล.mp3