วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๕๙)

๓๑ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591231_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3