วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การทำความดีตามกำลังใจของแต่ละบุคคล(ปกิณกะธรรม ๑๑ ธ.ค. ๕๙)

๑๑ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการทำความดีตามกำลังใจของแต่ละบุคคล
591211_06_ปกิณกะธรรมการทำความดีตามกำลังใจของแต่ละบุคคล.mp3