วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การรักษาใจให้พ้นจากความทุกข์ ณ วัดตากฟ้าพระอารามหลวง(ปกิณกะธรรม ๘ ธ.ค. ๕๙)

๘ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการรักษาใจให้พ้นจากความทุกข์ ณ วัดตากฟ้าพระอารามหลวง
591208_01_ปกิณกะธรรมการรักษาใจให้พ้นจากความทุกข์ณวัดตากฟ้าพระอารามหลวง.mp3