วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ทำความดีในพระศาสนาต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๑๘ ธ.ค. ๕๙)

๑๘ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำความดีในพระศาสนาต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
591218_06_ปกิณกะธรรมทำความดีในพระศาสนาต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3