วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การปฏิบัติกสิณเพื่อระงับความฟุ้งซ่าน(กรรมฐาน ๑๘ ธ.ค. ๕๙)

๑๘ ธ.ค. ๕๙-กรรมฐานการปฏิบัติกสิณเพื่อระงับความฟุ้งซ่าน
591218_05_กรรมฐานการปฏิบัติกสิณเพื่อระงับความฟุ้งซ่าน.mp3