วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ผู้มีความกตัญญูย่อมเข้าถึงความดีได้โดยง่าย(ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๕๙)

๕ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้มีความกตัญญูย่อมเข้าถึงความดีได้โดยง่าย
591205_08_ปกิณกะธรรมผู้มีความกตัญญูย่อมเข้าถึงความดีได้โดยง่าย.mp3