วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งานสาธารณะมีผลต่อการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๓๐ ธ.ค. ๕๙)

๓๐ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณะมีผลต่อการปฏิบัติ
591230_01_ปกิณกะธรรมงานสาธารณะมีผลต่อการปฏิบัติ.mp3