วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การถวายทานในพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๑๘ ธ.ค. ๕๙)

๑๘ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการถวายทานในพระศาสนา
591218_04_ปกิณกะธรรมการถวายทานในพระศาสนา.mp3