วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การตั้งกำลังใจทำความดีตามคำสอนของพ่อ(เทศน์ ๕ ธ.ค. ๕๙)

๕ ธ.ค. ๕๙-เทศน์การตั้งกำลังใจทำความดีตามคำสอนของพ่อ
591205_03_เทศน์การตั้งกำลังใจทำความดีตามคำสอนของพ่อ.mp3