วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

๑๘ ธ.ค. ๕๙-พระเมตตาพร
591218_08_พระเมตตาพร.mp3