วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ความตั้งใจในการทำบุญบวชพระ(ปกิณกะธรรม ๑๐ ธ.ค. ๕๙)

๑๐ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความตั้งใจในการทำบุญบวชพระ
591210_06_ปกิณกะธรรมความตั้งใจในการทำบุญบวชพระ.mp3