วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๗ ธ.ค. ๕๙)

๗ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591207_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3