วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ผู้มีปัญญาย่อมใคร่ครวญทุกข์และหาทางดับทุกข์(ปกิณกะธรรม ๑๐ ธ.ค. ๕๙)

๑๐ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้มีปัญญาย่อมใคร่ครวญทุกข์และหาทางดับทุกข์
591210_07_ปกิณกะธรรมผู้มีปัญญาย่อมใคร่ครวญทุกข์และหาทางดับทุกข์.mp3