วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การขอขมาและตั้งจิตอธิษฐานความดีในวันปีใหม่(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๕๙)

๓๑ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการขอขมาและตั้งจิตอธิษฐานความดีในวันปีใหม่
591231_06_ปกิณกะธรรมการขอขมาและตั้งจิตอธิษฐานความดีในวันปีใหม่.mp3