วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เจริญพุทธานุสสติให้ถึงคุณของพระพุทธเจ้า(กรรมฐาน ๑๑ ธ.ค. ๕๙)

๑๑ ธ.ค. ๕๙-กรรมฐานเจริญพุทธานุสสติให้ถึงคุณของพระพุทธเจ้า
591211_05_กรรมฐานเจริญพุทธานุสสติให้ถึงคุณของพระพุทธเจ้า.mp3