วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ผู้ทำความดีย่อมเสวยผลบุญในยุคชาววิไล(ปกิณกะธรรม ๑๗ ธ.ค. ๕๙)

๑๗ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้ทำความดีย่อมเสวยผลบุญในยุคชาววิไล
591217_08_ปกิณกะธรรมผู้ทำความดีย่อมเสวยผลบุญในยุคชาววิไล.mp3