วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๗ ธ.ค. ๕๙)

๑๗ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591217_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3