วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การสงบจิตทรงเนกขัมมะ(เทศน์ ๑๑ ธ.ค. ๕๙)

๑๑ ธ.ค. ๕๙-เทศน์การสงบจิตทรงเนกขัมมะ
591211_03_เทศน์การสงบจิตทรงเนกขัมมะ.mp3