วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การตั้งจิตถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๔ ธ.ค. ๕๙)

๔ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตถวายทาน
591204_05_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตถวายทาน.mp3