วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พึงทำความดีด้วยการระวังความชั่วของตน(ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๕๙)

๕ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพึงทำความดีด้วยการระวังความชั่วของตน
591205_10_ปกิณกะธรรมพึงทำความดีด้วยการระวังความชั่วของตน.mp3