วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๕๙)

๕ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591205_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3