วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ใคร่ครวญให้ดีก่อนแล้วจึงลงมือทำ(ปกิณกะธรรม ๒๔ ธ.ค. ๕๙)

๒๔ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญให้ดีก่อนแล้วจึงลงมือทำ
591224_06_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญให้ดีก่อนแล้วจึงลงมือทำ.mp3