วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สัมโมทนียกถาในการหล่อพระพุทธรูป(ปกิณกะธรรม ๔ ธ.ค. ๕๙)

๔ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมสัมโมทนียกถาในการหล่อพระพุทธรูป
591204_09_ปกิณกะธรรมสัมโมทนียกถาในการหล่อพระพุทธรูป.mp3